Εκπαίδευση Ξένων Χειρουργών

Νέο εκπαιδευτικό σεμινάριο για την εκπαίδευση ξένων χειρουργών πάνω τεχνικές του οπίσθιου διαχωρισμού των κοιλιακών τοιχωμάτων με διατομή του εγκάρσιου κοιλιακού μυός (τεχνική TAR –Transversus Abdominis Release) για τις κοιλιοκήλες, πραγματοποιεί ο Αναπληρωτής Καθηγητή Χειρουργικής κ. Γρηγόριος Χατζημαυρουδής στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης, τη Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει παρακολούθηση στα χειρουργεία επεμβάσεων σε ασθενείς με μεγάλες – περίπλοκές κοιλιοκήλες καθώς και μαθήματα θεωρητικής κατάρτισης από τον εξειδικευμένο στη συγκεκριμένη τεχνική, χειρουργό.

Στο σεμινάριο θα συμμετάσχουν δύο χειρουργοί από τη Σαουδική Αραβία και ένας από την Αλγερία.

Χειρουργική Κήλης | Γενικός Χειρούργος Γρ. Χατζημαυρουδής