Διάλεξη με θέμα «Hernias: Open approach-TAR technique» στα πλαίσια του British-Greek Surgical Forum, που πραγματοποιήθηκε 29-30 Σεπτεμβρίου  στην Θεσσαλονίκη, έδωσε ο Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής και Διευθυντής του Κέντρου Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων του Ιατρικού Διαβαλκανικού κ. Γρηγόρης Χατζημαυρουδής