Σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης ομφαλοκήλης-επιγαστρικής κήλης

 

Θεραπεία εκλογής τόσο της ομφαλοκήλης, όσο και της επιγαστρικής κήλης είναι η χειρουργική αντιμετώπιση, η οποία περιλαμβάνει την ανάταξη του περιεχομένου της κήλης και την ισχυροποίηση του χαλαρού πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος.

Με εξαίρεση τις πολύ μικρές ομφαλοκήλες και επιγαστρικές κήλες, διαμέτρου μικρότερης των 2-3 εκ, oι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά με πρωτογενή συρραφή του χάσματος (χρήση μόνο ραμμάτων), όλες οι υπόλοιπες ομφαλοκήλες/επιγαστρικές κήλες απαιτούν την τοποθέτηση πλέγματος, διότι διαφορετικά ο κίνδυνος υποτροπής της κήλης είναι ιδιαίτερα υψηλός.

Η κλασική τεχνική αντιμετώπισης μιας ομφαλοκήλης/ επιγαστρικής κήλης είναι η ανοικτή επέμβαση κατά την οποία γίνεται τομή του δέρματος επί της κήλης, παρασκευή του κηλικού σάκου και ανάταξη του περιεχομένου του στην περιτοναική κοιλότητα και ακολούθως εφαρμόζεται κάποια τεχνική πλαστικής αποκατάστασης με τοποθέτηση πλέγματος.

Στις μέρες μας όμως είναι διαθέσιμη η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της ομφαλοκήλης/επιγαστρικής κήλης.

 

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση ομφαλοκήλης/ επιγαστρικής κήλης

Στην λαπαροσκοπική αποκατάσταση, μέσα από τρείς πολύ μικρές τομές που γίνονται μακριά από το σημείο της κήλης (συνήθως στην αριστερή πλάγια κοιλιακή  χώρα), πραγματοποιείται ανάταξη του περιεχομένου της κήλης, εκτομή (συνήθως) του κηλικού σάκου, σύγκλειση του χάσματος της κήλης και τελικά τοποθέτηση ενός μεγάλου πλέγματος, κατάλληλου για ενδοπεριτοναική χρήση, με σκοπό την ενίσχυση του χαλαρού πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος.

Στα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης μιας ομφαλοκήλης/επιγαστρικής κήλης περιλαμβάνονται

  • ο μικρότερος κίνδυνος λοίμωξης του χειρουργικού τραύματος και του πλέγματος
  • η ταχύτερη ανάρρωση
  • η γρηγορότερη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες, και
  • το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα

Ειδικότερα, λόγω του μικρότερου κινδύνου λοίμωξης του χειρουργικού τραύματος και του πλέγματος, η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση έχει απόλυτη ένδειξη σε ασθενείς που εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα λοίμωξης του τραύματος, όπως είναι οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη, οι παχύσαρκοι και οι ανοσοκατεσταλμένοι (πχ λήψη κορτικοστεροειδών ή χημειοθεραπευτικών ή άλλων ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων).

Μετά από την λαπαροσκοπική αποκατάσταση μιας ομφαλοκήλης/επιγαστρικής κήλης ο, ασθενής λαμβάνει εξιτήριο την επόμενη μέρα του χειρουργείου και μπορεί να επανέλθει άμεσα στις καθημερινές του δραστηριότητες, αποφεύγοντας όμως την άρση βάρους και γενικότερα την έντονη σωματική δραστηριότητα για 4-8 εβδομάδες. Στο παραπάνω χρονικό διάστημα συστήνεται στον ασθενή να φοράει ζώνη κοιλίας.