Σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης της κήλης των αθλητών

 

Με βάση την πιο αποδεκτή θεωρία, η κήλη των αθλητών οφείλεται σε ανάπτυξη αυξημένης τάσης στην μηροβουβωνική περιοχή (εξαιτίας συγκεκριμένων κινήσεων), που οδηγεί σε εξασθένηση του οπισθίου τοιχώματος του βουβωνικού πόρου. Ως εκ τούτου, η κήλη των αθλητών δεν είναι μια κλασική κήλη, με την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποια «τρύπα» στα κοιλιακά τοιχώματα, διαμέσου της οποίας προπίπτουν ένα ή περισσότερα σπλάγχνα. Εντούτοις, η χειρουργική αντιμετώπιση της κήλης των αθλητών είναι παρόμοια με αυτήν της βουβωνοκήλης. Μπορεί να διενεργηθεί με ανοιχτή ή λαπαροσκοπική προσπέλαση και στηρίζεται στην τοποθέτηση πλέγματος για την ενίσχυση του εξασθενημένου οπισθίου τοιχώματος του βουβωνικού πόρου.

 

Στις μέρες μας ως επέμβαση εκλογής για την αντιμετώπιση της κήλης των αθλητών θεωρείται η λαπαροσκοπική αποκατάσταση, κατά την οποία το πλέγμα τοποθετείται στον προπεριτοναικό χώρο, δηλαδή πίσω από τους κοιλιακούς μύες.

 

Υπάρχουν δύο τεχνικές λαπαροσκοπικής αποκατάστασης της κήλης των αθλητών:

  • Η τεχνική TAPP (διακοιλιακή προπεριτοναική αποκατάσταση – transabdominal preperitoneal repair), κατά την οποία αρχικά γίνεται είσοδος στην περιτοναική κοιλότητα και στη συνέχεια είσοδος στον προπεριτοναικό χώρο, όπου και τοποθετείται το πλέγμα.
  • Η τεχνική TEP (τελείως εξωπεριτοναική αποκατάσταση – totally extraperitoneal repair), στην οποία όλη η επέμβαση εκτελείται εξωπεριτοναικά-προπεριτοναικά, δηλαδή χωρίς είσοδο στην περιτοναική κοιλότητα

 

Μεταξύ των δύο παραπάνω λαπαροσκοπικών τεχνικών, η TEP θεωρείται καλύτερη διότι

  • εκτελείται πιο γρήγορα από την TAPP
  • δεν γίνεται είσοδος μέσα στην κοιλιά, με αποτέλεσμα να είναι πολύ μικρότερες οι πιθανότητες κάκωσης των ενδοκοιλιακών σπλάγχνων και δημιουργίας μετεγχειρητικής κήλης, σε σχέση με την TAPP

 

Με την τεχνική TEP μέσα από τρεις πολύ μικρές τομές κάτωθεν του ομφαλού κατά μήκος της μέσης γραμμής και χωρίς είσοδο μέσα στην κοιλιά, παρακευάζεται ο προπεριτοναικός χώρος και ενισχύεται το χαλαρό οπίσθιο βουβωνικό τοίχωμα με την τοποθέτηση ενός πλέγματος μεγάλων διαστάσεων (τουλάχιστον 15Χ10εκ), οδηγώντας σε εξάλειψη του πόνου. Στην περίπτωση εκείνη που υπάρχουν ενοχλήματα και από την άλλη πλευρά (αμφοτερόπλευρη κήλη των αθλητών), θα πρέπει να τοποθετηθεί αντίστοιχων διαστάσεων πλέγμα και σε εκείνη την μεριά.

Μετά από τη χειρουργική επέμβαση ο ασθενής θα πρέπει να μπει σε συγκεκριμένο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας-αποκατάστασης με σκοπό την πλήρη επιστροφή του στις συνήθεις δραστηριότητες μέσα σε 4-8 εβδομάδες από την ημέρα της εγχείρησης.