Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Α΄ Χειρουργικής ΑΠΘ

Τον Φεβρουάριο του 2020 ο κ. Χατζημαυρουδής έδωσε διάλεξη στους ιατρούς, ειδικούς και ειδικευόμενους, της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του ΑΠΘ με θέμα «Κοιλιοκήλες», στα πλαίσια των ετήσιων μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Α’ Χειρουργικής Κλινικής ΑΠΘ.

Search

+