13ο-Συνεδριο-Χειρουργικής-Εταιρείας-2

Ομιλία του κ. Γρ. Χατζημαυρουδή στα πλαίσια του 13ου Συνεδρίου της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος που διοργανώθηκε το Νοέμβριο του 2017 στη Θεσσαλονίκη.

Χειρουργική Κήλης | Γενικός Χειρούργος Γρ. Χατζημαυρουδής