Στις αρχαιρεσίες της Ελληνικής Εταιρείας Κήλης που πραγματοποιήθηκαν στις 09/01/2023 στην Αθήνα, με μαζική συμμετοχή, ο κ. Γρηγόρης Χατζημαυρουδής, Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ, είχε την τιμή να εκλεγεί στην θέση του Αντιπροέδρου του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κοινός στόχος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απαρτίζεται από εξαίρετους συναδέλφους, είναι να διαδραματίσει  η Εταιρεία  ουσιαστικό ρόλο στην ελληνική χειρουργική «πραγματικότητα», τόσο σε εκπαιδευτικό, όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο, συμβάλλοντας στην προώθηση της χειρουργικής της κήλης και της ανακατασκευής των κοιλιακών τοιχωμάτων στον Ελλαδικό χώρο και στην σύσφιξη των σχέσεων και συμπόρευση με τους αντίστοιχους διεθνείς φορείς.

Η Ελληνική Εταιρεία Κήλης είναι ο Επίσημος Επιστημονικός Φορέας της Χειρουργικής των Κηλών των Κοιλιακών Τοιχωμάτων στην Ελλάδα, αναγνωρισμένος από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κήλης (European Hernia Society-EHS)